Wat is Ouderenopvang Roden?


Ouderenopvang Roden is een kleinschalige dagopvang voor ouderen die om wat voor reden dan ook dagbesteding nodig zijn. Alle ouderen uit de gemeente Noordenveld en Tynaarlo zijn van harte welkom. 

Ouderenopvang Roden biedt een gestructureerde en zinvolle dagbesteding en probeert de zelfredzaamheid in stand te houden of daar waar mogelijk te vergroten. Ouderenopvang Roden biedt twee locaties naast elkaar genaamd 't Roderhart en de Roderzon. 't Roderhart is vijf dagen in de week geopend van 10:30 tot 17:30 uur en biedt ruimte voor groepen van maximaal 12 bezoekers. De Roderzon is een kleiner locatie waarbij extra aandacht voorop staat. De Roderzon is drie dagen in de week geopend.  Elke dag is er een professional aanwezig die wordt ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Alle begeleiders werken op vaste dagen vanwege de rust en structuur. 
 
Het doel van de ouderenopvang is om op professionele wijze, samen met de mantelzorger van de bezoeker vereenzaming te voorkomen door middel van interactieve communicatiemiddelen en een gestructureerde daginvulling. Gezelligheid, gezondheid, structuur en veiligheid staan hierbij centraal. 
 
Ouderenopvang Roden levert maatwerk door te kijken naar het individu. Per bezoeker wordt gekeken naar hobby's en interesses maar ook mogelijkheden en beperkingen. We kijken naar wat het beste is voor elk individu, dit wordt ondersteund door begeleidingsplannen en geregeld met de bezoeker en naasten geevalueerd. 


 

 

Onze Visie:


Bij Ouderenopvang Roden staat de bezoeker centraal. Wij willen bijdragen aan kwaliteit van leven van iedere individuele bezoeker. Dit doen we door vanuit onze kwaliteiten de juiste ondersteuning te bieden.
 
Zelfredzaamheid
In overleg met de bezoeker en omgeving wordt voldaan aan de wensen en mogelijkheden. Wij staan voor het behouden en waar mogelijk, vergroten van zelfredzaamheid. Dit kan een lichamelijke of geestelijke achteruitgang vertragen
 
Participatie
Betrokkenheid vanuit de omgeving van de bezoeker biedt mogelijkheden om de kwaliteit van leven hoog te houden. Op vrijblijvende en actieve manieren worden korte lijnen in communicatie tussen omgeving van de bewoner en hulpverleners gerealiseerd.
 
Structuur
Het aanbieden van structuur is nodig om de kwaliteit van leven te waarborgen.
Wij bieden een duidelijk dagritme aan, waarbij de vaste eetmomenten centraal staan.
 
Professionaliteit
Wij staan voor professionele ondersteuning en begeleiding. Wij werken met vrijwilligers en stagiaires die worden aangestuurd door professionals. Door werkervaring en opgedane kennis beschikken de professionals over de juiste capaciteiten om de juiste doelen te creëren en te realiseren voor de bezoeker.

 Maatwerk
Wij leveren maatwerk door te kijken naar het individu. Per bezoeker wordt gekeken naar hobby's en intresses maar ook mogelijkheden en beperkingen. We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. Samen met de bezoeker en/of mantelzorger wordt een begeleidingsplan samengesteld, om uiteindelijk doelgericht de opvang te bezoeken.