Onze visie:


 
Bij Ouderenopvang Roden staat het individu centraal. Zowel de dagbesteding als de thuisbegeleiding draagt voor ieder individu bij aan de kwaliteit van leven. Vanuit de kwaliteiten van onze professionals wordt de juiste ondersteuning geboden.  
 
Zelfredzaamheid
 
Bij elke deelnemer wordt gekeken naar hobby's en interesses maar ook naar mogelijkheden en beperkingen. Deze observatie wordt door de professionele begeleiding vertaald in begeleidingsdoelen. Samen met de deelnemer en/of mantelzorger wordt het begeleidingsplan samengesteld, om uiteindelijk doelgerichte begeleiding te bieden en de begeleidingsdoelen te realiseren. 
Maatwerk

Ouderenopvang Roden staat voor professionele ondersteuning en begeleiding. De vaste, dagelijkse professionele begeleiding ondersteund de vrijwilliger en stagiaire op de werkvloer. Door werkervaring, opgedane kennis, jaarlijkse cursussen en opleidingsmogelijkheden beschikken de professionals over de juiste capaciteiten om de juiste doelen te creëren en te realiseren voor de deelnemer.
Professionaliteit
 
Door onder andere vaste eetmomenten, biedt Ouderenopvang Roden de deelnemer een heldere dagindeling, waarbij dagritme en dag-structuur centraal staat 
Structuur

Betrokkenheid vanuit de omgeving van de deelnemer biedt mogelijkheden om de kwaliteit van leven hoog te houden. Op vrijblijvende en actieve manieren worden korte lijnen in communicatie tussen omgeving van de deelnemer en hulpverleners gerealiseerd.
Participatie

In overleg met en omgeving wordt voldaan aan de wensen en mogelijkheden. Ouderenopvang Roden stelt zichzelf als doel om de zelfredzaamheid te behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit kan de lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang vertragen.
 
 
 

Onze missie:Ouderenopvang Roden heeft als missie om alle ouderen uit Roden en omgeving een plek te bieden waar gezelligheid, saamhorigheid, betrokkenheid en veiligheid centraal staat. 
De dagbesteding is laagdrempelig en biedt mogelijkheden tot het stabiliseren en waar het kan verbeteren van lichamelijke en cognitieve achteruitgang door middel van; activiteiten, professionele begeleiding en intensieve betrokkenheid. De thuisbegeleiding richt zich op het individu met behoud van zelfredzaamheid in eigen woonsituatie.
 


 

Onze strategie:Ouderenopvang Roden maakt gebruik van een groot sociaal netwerk. Er zijn korte lijnen met onder andere; thuiszorgorganisaties, huisartsen, gemeente-afdeling WMO (Noordenveldwerkers) en Team290 om zo een grote groep ouderen te bereiken uit Roden en omgeving. 
 
Door een professioneel team met de juiste opleiding (minimaal, welzijnswerk niveau drie), kennis en levenservaring, stellen zij samen met de deelnemer en mantelzorger(s) duidelijke begeleidingsdoelen op, met als doel het stabiliseren en/of verminderen van de problematiek. 
Het professionele team bezit kennis op somatisch, psychisch en psychogeriatrisch gebied. 
 
Vrijwilligers en stagiaires worden dagelijks ingezet om de intensieve betrokkenheid te waarborgen. Er kan voldoende tijd geïnvesteerd worden in het individu en in het groepsproces.