In- en uitsluitingscriteriaHet is niet altijd vanzelfsprekend dat een groep met diversiteit aan mensen goed functioneert in één ruimte. Ouderenopvang Roden streeft ernaar om de diversiteit aan deelnemers en problematieken, samen te brengen tot een passend geheel waarbij iedereen zich thuis voelt, veilig voelt en zichzelf kan zijn. Voor de thuisbegeleiding geldt wederzijds vertrouwen en veiligheid tussen de begeleider en deelnemer. Om dat te realiseren voor zowel de dagbesteding als de thuisbegeleiding, maakt Ouderenopvang Roden gebruik van in- en uitsluitingscriteria. In de zorgovereenkomst wordt hier tevens naar verwezen.
 
Insluitingscriteria 
Een nieuwe deelnemer moet voldoen aan één van de onderstaande punten, om in aanmerking te komen voor dagbesteding of thuisbegeleiding vanuit Ouderenopvang Roden:
Algemene uitsluitingscriteria
Wanneer een deelnemer wordt uitgesloten voor dagbesteding en voor thuisbegeleiding, volgen er eerst gesprekken met de deelnemer of contactpersoon.
Onderstaande criteria kunnen van toepassing zijn: 
 
Wanneer een deelnemer storend gedrag vertoond in de groep of gedrag vertoond waar andere deelnemers zich niet veilig bij voelen, is uitplaatsing ook van toepassing.