Aanmelden

Hebt u interesse in een bezoek aan één van onze locaties?
Neem dan telefonisch contact met ons op via: 050 208 68 88
of per e-mail: info@ouderenopvang-roden.nl.

Wanneer u zich aanmeldt, doorlopen wij vervolgens de volgende stappen: 

1. Huisbezoek + intakegesprek
Samen met u als toekomstige bezoeker van de dagopvang en eventueel familie/mantelzorger) vindt er eerst een vrijblijvend huisbezoek met daaropvolgend een intakegesprek plaats. Tijdens dit bezoek bespreken wij met u de reden van interesse in dagopvang, uw wensen en verwachtingen, de mogelijkheden en de beschikbare dagen. 
Het kan het wenselijk zijn om direct kennis te maken met andere deelnemers in één van de locaties van de dagopvang.

2. Proefdraaien
Na het intakegesprek hebt u de mogelijkheid om één gehele dag de dagopvang te bezoeken. Deze dag is zowel voor u als voor ons bedoeld om te ervaren of het klikt en of er wordt voldaan aan de verwachtingen.

3. Evaluatiegesprek
Na afloop van deze proefdag volgt er een evaluatiegesprek, waarin wij gezamenlijk eventuele aanmelding bespreken. Ook nemen wij contact op met de mantelzorger over onze bevindingen. 

Kiest u er niet direct voor om een hele dag bij ons te komen, dan kunt u altijd bij ons binnen lopen voor een kop koffie. Op deze manier proberen wij de kennismaking met de dagopvang laagdrempelig te houden. 

Na zes weken vindt er nogmaals een evaluatiegesprek plaats, waarin de wederzijdse ervaringen worden besproken. Als blijkt dat u langer van de dagopvang gebruik wilt maken, kunnen wij de aanmelding definitief maken.

Wij adviseren u om alvast bij de gemeente Noordenveld te informeren naar een maatwerkvoorziening (indicatie). Via een indicatie krijgt u meer hulp dan uw omgeving u kan bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Noordenveldwerkers van de gemeente via telefoonnummer: 088-050 8884
De Noordenveldwerker neemt contact met u op en bespreekt uw persoonlijke situatie. Op basis van het gesprek wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor dagbesteding. Als dat het geval is, kunt u starten op dagopvang zodra de gemeente de indicatie aan ons heeft afgegeven.


Wij hebben momenteel geen wachtlijst