Klachtenprocedure

Mochten bezoekers of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Als dat als bezwaarlijk wordt ervaren, dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende. Deze zal ernaar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wanneer de bezoeker of eerste contactpersoon het gevoel heeft dat Ouderenopvang Roden niet in staat is zelf de klacht aan te pakken, kan er gekozen worden voor een externe klachtencommissie. 
De externe klachtencommissie gaat de klacht dan alsnog opnieuw beoordelen. Het kan zijn dat de bezoeker wordt gebeld of dat de commissie bij Ouderenopvang Roden langskomt om meer informatie te vragen. Na een paar weken krijgt de melder van de klacht bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft aan of de klacht terecht is en welke zaken Ouderenopvang Roden en de bezoeker zouden kunnen verbeteren. De klachten worden intern genummerd en digitaal opgeslagen.  

Externe klachtencommissie
Ouderenopvang Roden is aangesloten bij het klachtenportaal. 
Dit is een externe klachtencommisie die gericht is op klachten vanuit de zorgsector. 
Een klacht indienen kan via de website (https://www.klachtenportaalzorg.nl) of per mail (info@klachtenportaalzorg.nl). Op de website van het klachtenportaal is een digitaal klachtenformulier beschikbaar waarin de volgende gegevens worden gevraagd: 

  • Naam van het bedrijf
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp van de klacht
  • Aard van de klacht
  • Omschrijving van de klacht
  • ID lidmaatschapnr: 8854

Tevens is het wenselijk bovenstaande gegevens ook te vermelden wanneer er gekozen wordt voor het versturen van een mail.