Wat bieden wij de mantelzorger/familieleden?

Mantelzorgers (zoals familie en buren) krijgen een steeds grotere rol op het gebied van zorg en welzijn van ouderen. Wij willen daarom zoveel mogelijk met de mantelzorger van onze deelnemer in contact komen en blijven. Dit doen we door gebruik te maken van Familienet.

Familienet is een website, waarop familie/mantelzorger van de deelnemer en de begeleiding van de dagopvang, op een afgeschermd netwerk contact met elkaar onderhouden. Ook laten we daarop zien hoe de dag verlopen is door het plaatsen van verhalen en foto’s. Tevens staat ons activiteitenprogramma in Familienet om ook mantelzorgers hierbij te betrekken.


De rapportages van de begeleiders van Ouderenopvang Roden leggen we vast in Familienet en zijn daardoor 24 uur per dag te bekijken door de familie/mantelzorger van de deelnemer.
Bovenstaand filmpje geeft weer wat Familienet precies inhoudt. 

Naast het contact via Familienet organiseren wij ook regelmatig bijeenkomsten voor de mantelzorgers van onze deelnemers. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij de mantelzorgers een kijkje in de keuken van de dagopvang: Ons doel is om korte lijnen te houden met de mantelzorger en daarbij de mantelzorger zoveel mogelijk te ontlasten. Tijdens deze bijeenkomsten proberen we hierover in gesprek te gaan waarbij de begeleiding de wens en vraag probeert in te vullen. Door de ervaren begeleiding staan we altijd paraat voor tips in omgang, zorg en begeleiding.