In- en uitsluitingscriteria

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een groep met diversiteit aan mensen goed functioneert in één ruimte. Ouderenopvang Roden streeft ernaar om de diversiteit aan bezoekers en problematieken, samen te brengen tot een passend geheel waarbij iedereen zich thuis voelt, veilig voelt en zichzelf kan zijn. Om dat te realiseren, maakt Ouderenopvang Roden gebruik van in- en uitsluitingscriteria.

Insluitingscriteria
Een nieuwe bezoeker moet voldoen aan één van de onderstaande punten, om in aanmerking te komen voor dagopvang vanuit Ouderenopvang Roden:

 • Actieve houding
 • Graag willen deelnemen aan de maatschappij.
 • Openstaan voor contact
 • Psychiatrisch ziektebeeld
 • Psychogeriatrisch ziektebeeld
 • Overbelaste mantelzorger
 • Lichamelijk beperkingen
 • Spierziekte
 • Parkinson

  Algemene uitsluitingscriteria
  Wanneer een bezoeker wordt uitgesloten voor dagopvang, volgen er eerst gesprekken met de bezoeker en/of contactpersoon. Onderstaande criteria kunnen van toepassing zijn:
 • Complete overname van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Wegloopgedrag
 • Vertonen van suïcidaal gedrag
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep.
 • Psychoses
 • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet WZD (wet zorg en dwang)
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Zich niet houden aan de gedragscode van Ouderenopvang Roden.

  Wanneer een bezoeker storend gedrag vertoond in de groep of gedrag vertoond waar andere bezoekers zich niet veilig bij voelen, is uitplaatsing ook van toepassing.