Visie & Missie

Visie
Ouderenopvang Roden streeft naar een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek voor “ouderen” uit Roden en omgeving waar ieder zich thuis en veilig voelt. De dagopvang zal bij dragen aan de algemene gezondheid, helpen om te gaan met de beperkingen, kijkt samen naar mogelijkheden en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Ieder mens is in onze ogen uniek en verdiend de begeleiding en zorg die nodig is. 

Persoonsgericht
Bezoekers ervaren een sfeervolle, huiselijke plek waar ieder zichzelf mag zijn. Een plek waar de bezoeker zich gehoord voelt en volledige inzet van de begeleiding ervaart. Er wordt gekeken naar persoonlijke doelen, wensen en mogelijkheden. 

Sociaal geïntegreerd
Binnen de dagopvang kunnen nieuwe contacten worden gelegd door middel van deelname aan activiteiten of vers bereidde maaltijden. Ieder kan op eigen niveau meekomen in het groepsproces en in contact met anderen gebracht. 

Ondersteunend voor de mantelzorger. 
De mantelzorger/familieleden ontvangen begeleiding in het loslaten van hun familielid door zichtbaar te maken dat de dagopvang een veilige, sfeervolle en prettige plek is voor hun familielid. Deze zichtbaarheid wordt doormiddel van Familienet vormgegeven. De mantelzorger/familielid wordt geregeld op de hoogte te brengen van de situatie binnen de muren van de dagopvang, waardoor de dagopvang korte lijnen in contact stimuleert. 

Missie
Ouderenopvang Roden heeft als missie om een professionele kleinschalige dagopvang te zijn voor zelfstandig wonende ouderen uit Roden en omgeving, die behoefte hebben aan begeleiding en zorg op maat door geestelijke en/of lichamelijke en sociale beperkingen. 

De bezoekers van Ouderenopvang Roden voelen zich tijdens de dagopvang nuttig, doen (nieuwe) sociale contacten op, beleven plezier, ontvangen adequate zorg en begeleiding en voelen zich veilig met behoudt van privacy. 

De dagopvang is open van maandag tot en met vrijdag voor maximaal 12 bezoekers per dag. 

Dankzij onze missie en visie zullen bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers zich thuis voelen op deze gastvrije ontmoetingsplek, waar tijd en aandacht is.