Ons Team


Marije Huysman

Marije heeft de opleidingen sociaal pedagogisch hulpverlener en verzorgende IG afgerond. Vanaf haar 17e jaar is Marije al werkzaam in de ouderenzorg. Marije heeft samen met Jolanda Ouderenopvang Roden opgericht.  Marije is op de maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. Jolanda Hummel

Jolanda heeft de opleidingen sociaal pedagogisch werker en verzorgende IG afgerond. Jolanda is 15 jaar werkzaam geweest in de psychogeriatrie voorafgaand aan de start van de dagopvang. Jolanda heeft samen met Marije, Ouderenopvang Roden opgericht.Jolanda is op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

 

Kirsten Hulshoff

Kirsten heeft de opleidingen persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en verzorgende IG afgerond. Ze is sinds 2020 werkzaam voor Ouderenopvang Roden.  Kirsten is twee dagen in de week aanwezig.

Inge Kamphuis

Jeanet Kamminga

Karina Grimmius

Karina is onze vaste invalkracht.
Ze werkt sinds 1985 als B verpleegkundige
in de gezondheidszorg en heeft
ervaring met mensen van 0-95 jaar.
Stagiaires Ouderenopvang Roden

– Blertha (maandag en dinsdag)

– Mathijs (dinsdag en woensdag)

Anouk (woensdag en donderdag)


Onze vrijwilligers:

– Rimke (Begeleidt op donderdagochtend)

– Laura (Begeleidt op maandag, woensdagochtend & vrijdagochtend)

Nico-Jan (Begeleidt op vrijdagmiddag)

Inge (begeleidt op donderdagmiddag)

Gerry (Begeleidt op maandagochtend)

Sietske (Begeleidt op dinsdagochtend

Hindrik (Gaat op maandag en vrijdagmiddag met bezoekers wandelen)