Wat is Ouderenopvang Roden?


Ouderenopvang Roden is een kleinschalige organisatie voor ouderen die om  uiteenlopende zorgvragenwat dagbesteding of thuisbegeleiding nodig zijn.
Alle ouderen uit de gemeente Noordenveld en Tynaarlo zijn van harte welkom. 

Ouderenopvang Roden biedt een gestructureerde en zinvolle dagbesteding en probeert daarmee de zelfredzaamheid in stand te houden of daar waar mogelijk te vergroten.

Ouderenopvang Roden biedt op twee locaties dagbesteding aan, genaamd; 't Roderhart en de Roderzon.
't Roderhart is vijf dagen in de week geopend van 10:30 tot 17:30 uur en biedt ruimte voor groepen van maximaal 12 deelnemers. De Roderzon is een kleinere locatie waarbij extra aandacht voorop staat. De Roderzon sluit aan op het deelnemers aantal. Daarnaast biedt Ouderenopvang Roden vanaf 2020 ook begeleiding aan huis. 

Op de dagbesteding is elke dag een professional aanwezig die wordt ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Alle begeleiders werken op vaste dagen vanwege de rust en structuur. Voor de thuisbegeleiding geldt een vast aanspreekpunt en contactpersoon die tevens de begeleiding aan huis uitvoerd. 
 
Het doel van de ouderenopvang is om op professionele wijze, samen met de mantelzorger van de bezoeker vereenzaming te voorkomen door middel van interactieve communicatiemiddelen en een gestructureerde daginvulling. Gezelligheid, gezondheid, structuur en veiligheid staan hierbij centraal. 
 
Ouderenopvang Roden levert maatwerk door te kijken naar het individu. Per deelnemer wordt er gekeken naar hobby's en interesses maar ook mogelijkheden en beperkingen. We kijken naar wat het beste is voor elk individu, dit wordt ondersteund door begeleidingsplannen en geregeld met de bezoeker en naasten geevalueerd.