Wat bieden wij de mantelzorger/familieleden?


Mantelzorgers (zoals familie en buren) krijgen een steeds grotere rol op het gebied van zorg en welzijn van ouderen. Wij willen daarom zoveel mogelijk met de mantelzorger van onze bezoekers in contact komen en blijven. Dit doen we door gebruik te maken van Familienet.

Familienet is een website, waarop familie van de bezoeker en professional op een afgeschermd netwerk contact met elkaar onderhouden. Ook laten we daarop zien hoe de dag verlopen is door het plaatsen van verhalen en foto’s. Tevens staat ons activiteitenprogramma in Familienet om ook mantelzorgers hierbij te betrekken.

De rapportages van de begeleiders van Ouderenopvang Roden leggen we vast in Familienet en zijn daardoor 24 uur per dag te bekijken door de familie van de bezoeker.
Onderstaand filmpje geeft weer wat Familienet precies inhoudt. Naast het contact via Familienet organiseren wij ook regelmatig bijeenkomsten voor de
mantelzorgers van onze bezoekers. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij de mantelzorgers een kijkje in de keuken van de dagopvang: wat zijn dagelijkse bezigheden van de bezoeker en zijn er activiteiten waarbij wellicht meegeholpen kan worden vanuit het sociale netwerk. Ook geven we tips over hoe om te gaan met de taak als mantelzorger.